Pedagogisk plan for digital skole

Fra FAR forteller
Gå til: navigasjon, søk

Velkommen til Pedagogisk plan for digital skole!

Her finner du en pedagogisk plan for øving av digitale ferdigheter i grunnskolen.

Innholdet er i henhold til gjeldende læreplan fra 2006, Kunnskapsløftet og rammeverk for digitale ferdigheter, fastsatt av Kunnskapsdepartementet, januar 2012. Planen inneholder kompetansemål for 1. til 10. trinn og har nyttige ressurser koblet opp mot alle målene, med tre mestringsnivåer per mål.

Planen er opprinnelig utarbeidet av Drammen kommune, Utviklingsbasen - kontaktperson er Erik Westrum. Planen er tilgjengelig under Creative Commons Navngivelse-Ikkekommersiell-DelPåSammeVilkår 3.0 Norge (CC BY-NC-SA 3.0 NO).

Innhold

Mål etter 2. trinn

Elevene skal kunne bruke en nettleser og gjenkjenne søkefelt

Mestringsnivå 1

Eleven kan:

  • starte og avslutte Internett
  • navngi minst en nettleser
  • bla fram og tilbake på sider i nettleseren gjennom å bruke piltastene

Mestringsnivå 2

Eleven kan:

  • forklare hensikten med en søkemotor
  • forklare hvorfor det er lurt å bruke flere søkeord når man søker
  • forklare hva en lenke er

Mestringsnivå 3

Elevene kan:

  • vite at enkelte betaler for å få sine sider fram i søketreff
  • gjenkjenne lenker på Internett
  • fortelle at ikke alt som står på Internett er sant

Elevene skal kunne lage en enkel sammensatt tekst

Mestringsnivå 1

Mestringsnivå 2

Mestringsnivå 3

Elevene skal kunne sende digitale meldinger

Mestringsnivå 1

Mestringsnivå 2

Mestringsnivå 3

Elevene skal vite hva et brukernavn og passord er

Mestringsnivå 1

Mestringsnivå 2

Mestringsnivå 3

Mål etter 4. trinn

Elevene skal kunne søke og finne relevant informasjon

Mestringsnivå 1

Mestringsnivå 2

Mestringsnivå 3

Elevene skal kunne lage ulike sammensatte tekster

Mestringsnivå 1

Mestringsnivå 2

Mestringsnivå 3

Elevene skal kunne sende e-post

Mestringsnivå 1

Mestringsnivå 2

Mestringsnivå 3

Elevene skal kunne sortere talldata og lage enkle diagram

Mestringsnivå 1

Mestringsnivå 2

Mestringsnivå 3

Elevene skal vite at alle digitale produkter har en eier

Mestringsnivå 1

Mestringsnivå 2

Mestringsnivå 3

Mål etter 7. trinn

Elevene skal kunne søke informasjon på en målrettet måte

Mestringsnivå 1

Mestringsnivå 2

Mestringsnivå 3

Elevene skal kunne produsere og presentere ulike multimodale produkter

Mestringsnivå 1

Mestringsnivå 2

Mestringsnivå 3

Elevene skal kunne bruke regneark for å organisere og presentere tall

Mestringsnivå 1

Mestringsnivå 2

Mestringsnivå 3

Elevene skal kunne kommunisere med ulike digitale verktøy

Mestringsnivå 1

Mestringsnivå 2

Mestringsnivå 3

Elevene skal kunne vurdere troverdighet på nettsider ved hjelp av TONE

Mestringsnivå 1

Mestringsnivå 2

Mestringsnivå 3

Mål etter 10. trinn

Elevene skal kunne bruke avanserte søkestrategier og organisere informasjonen

Mestringsnivå 1

Mestringsnivå 2

Mestringsnivå 3

Elevene skal kunne produsere og presentere interaktive produkter

Mestringsnivå 1

Mestringsnivå 2

Mestringsnivå 3

Eleven skal kunne lage regneark for å organisere og systematisere talldata

Mestringsnivå 1

Mestringsnivå 2

Mestringsnivå 3

Elevene skal kunne samhandle med flere digitale verktøy

Mestringsnivå 1

Mestringsnivå 2

Mestringsnivå 3

Elevene skal vite at de er sine egne redaktører og ansvaret det innebærer

Mestringsnivå 1

Mestringsnivå 2

Mestringsnivå 3